• 30208662
 • info@djga.dk

Lyngby College

Lyngby College

Lyngby College

Om:

På Lyngby Golf College er det muligt at følge drømmen om en idrætskarriere inden for golf uden at gå på kompromis med din ungdomsuddannelse. Gennem et tæt samarbejde med STX og HHX er rammerne optimale for unge elitesportsfolk – du kan bo på campus, du kan anvende fantastiske golffaciliteter, du bliver trænet af nogle af landets bedste trænere fra Dansk Junior Golf Akademi, og ikke mindst er skoleskemaet tilpasset den store træningsmængde samtidig med, at du uddanner dig. Du lever næsten en professionel idrætstilværelse.

Bolig og bespisning:

Det unikke collegemiljø kommer, når man lever i det 100 %. Til dig, som vil bo ved skolen, er det muligt at leje et værelse på kollegiet.

Pris fra kr. 2500 pr. måned 

På kollegiet er der et fælleskøkken, hvor der altid vil være mad til morgenmad, madpakker og aftensmad. Hver dag serveres der et varmt måltid til frokost i skolens kantine. Det er muligt at være med i denne ordning, også selvom du ikke bor på kollegiet.

Pris fra kr. 1500 pr. måned.

Hverdagen:

At forene hverdagen som golfatlet og skoleelev kan være hård og kræver stor støtte. Derfor vil der være en person/træner tilknyttet golfcolleget. Denne person vil have sin daglige gang på skolen/træningsanlægget og dermed altid være klar med en hjælpende hånd. Til dig som bor på skolen, vil der udover en golfansvarlig også være en kontaktperson som bor på skolen. Denne person har følgende rolle:

 • Arrangere sociale arrangementer om aftenen i sportshallen mm.
 • Praktik omkring colleget
 • Tryghed i aftentimerne

Erfaring og trænerrolle

Med trænerteamet Peter Thomsen og Andreas Kali fra DJGA som sportsligt ansvarlige for golflinjen på Lyngby Golf College, har vi fra dag ét sikret os en enorm erfaring, indsigt og dedikation i træning med unge talenter. DJGA har leveret en hav af talenter til de danske landshold, og flere går en professionel karriere i møde. Omkring et talentmiljø viser det sig tydeligt, at det sportslige set-up vægter tungest. Det er afgørende at skabe det rette sportslige set-up og miljø.

Erfaringen fra DJGA er fundamentet, som fremtidige elever på Lyngby Golf College drager nytte af i dagligdagen og på årlige træningslejre i ind- og udland, hvor der løbende skabes inspiration via eksterne eksperter.

Trænerne på college arbejder på højeste niveau og forventer af sig selv, at de til hver en tid er en støtte for den enkelte spiller. Dette betyder, at de konstant arbejder med at videreudvikle egne kompetencer indenfor alle områder. Således fungerer trænerne også som mentorer for den individuelle spiller. Spillerne lærer at forholde sig til mere end en træner, der vil dog være en primær træner tilknyttet hver spiller.

Trænere:

 • Andreas Kali
 • Nicolai Cetti
 • Peter Thomsen

Træningsmængde

Hver uge er seriøs og målrettet golftræning en del af programmet på linje med timer i skolen. Golftræningen omfatter.

 • 8 timers træning pr. uge fysisk, mentalt og teknisk
 • 10 lange træningspas á 4-8 timer årligt.
 • 3-5 dages træningslejre i DK med egenbetaling
 • 14 dages træningslejr i USA med egenbetaling

 

Vi tror på

Vi tror på og har erfaret, at det er afgørende for hver enkelt spillers udvikling, at man bevidstgøres om egen teknik og udviklingsområder. Via viden er målet at gøre spilleren til sin egen bedste træner og gøre spilleren i stand til at tage ansvar for egen udvikling. I vores træning og tilgang til spillerne arbejder vi helhedsorienteret med alle dele af golfspillet, teknisk, fysisk, taktisk og mentalt. Desuden arbejder vi med sociale relationer. DJGA har altid været baseret på fire grundværdier:

 • Ansvar
 • Engagement
 • Vilje
 • Glæde

Samtidig er det helt essentielt, at vores tilgang er baseret på at se spillerne som hele mennesker, hvorfor det er vigtigt at fokusere på, at de skal tilegne sig kompetencer, der rækker udover sporten, og vil komme dem til gavn i deres øvrige færden. Helt grundlæggende skaber filosofien og træningsmiljøet i DJGA motivation og udvikling. Helhedsorienteret træning på College er helheds- og procesorienteret, og drejer sig primært om teknisk, fysisk og mental træning. I den tekniske træning bruges de nyeste teknologiske analyseredskaber, herunder TrackMan, 3D Biodynamics, SamPutLab og V1 videosystems. Dette medvirker til at give den mest optimale og præcise analyse af udviklingsretningen. I den fysiske træning udarbejdes programmer ud fra fysisk screeninger. Programmet justeres løbende og superviseres af den fysiske træner.

Den mentale træning tager udgangspunkt i en målsætning, evaluering og periodeinddeling, som besluttes i individuelle samtaler løbende gennem året. Vi arbejder individuelt med spilleren og har fokus på spillerens udfordringer på dette område. Det forventes, at spilleren er klar til at arbejde med sig selv og sin personlige udvikling. Vi tror på, at målrettet arbejde og træning i et udviklende miljø blandt ligesindede giver resultater.

Økonomi

 • Træningsforløbet på Golf College Lyngby koster kr. 2.500,00 pr. måned pr. elev.
 • Når du bor på Golf College har du enkeltværelse i alle 3 år. Dette koster pr. spiller kr. 2500 pr. måned. Det er muligt at dele værelse for 2 personer. Fullbord bespisning kr. 1500 pr. måned.

Kontaktpersoner:

Peter Thomsen
Tlf.: 40 36 85 05
Email: peter@djga.dk
Andreas Kali
Tlf.: 21 82 53 15
Email: kali@djga.dk
da_DKDanish